ติดต่อซัพพลายเออร์
To
JAMES BOND
เรื่อง
เนื้อหา
"เขียนคำขอของคุณให้เฉพาะเจาะจง เช่น
1. ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลทางธุรกิจ
2. ขอรับข้อมูลผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด
3. สอบถามเกี่ยวกับ MOQ, ราคาต่อหน่วย ฯลฯ"
รองรับ JPG, JPEG, PNG, GIF, PDF, docx, doc, XLS, xlsx, txt, RAR และ zip
- ขนาดไฟล์สูงสุด: 3MB